Prace konserwatorskie

Przez szereg lat Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame przeprowadziło wiele, szeroko zakrojonych prac konserwatorskich, ratując pozostałości Zamku Piastów Śląskich. Prace były współfinansowane ze środków unijnych oraz środków Gminy Wrocław.

Skip to content