Projekty

Przez szereg lat Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame przeprowadziło wiele, szeroko zakrojonych prac konserwatorskich, ratując pozostałości Zamku Piastów Śląskich

2023

Zabezpieczenie reliktów murów Zamku Piastów Śląskich oraz ich ekspozycja z tarasem widokowym i infrastrukturą

2022/2023

Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeby
wykonania trwałego przekrycia i zabezpieczenia reliktów murów Zamku Piastów Śląskich we Wrocławiu
został zrealizowany przy wsparciu finansowym
z Fundacji Most the Most.

2021

Renowacja renesansowego portalu

Renowacja renesansowego portalu

2020

Rekompozycja budynku klasztornego

Przeprowadzenie prac   konserwatorskich,   restauratorskich i   remontowych w   obiektach   zabytkowych. Roboty   konserwatorskie i   naprawcze ścian   i sklepień  ceglanych w   pomieszczeniach   zamkowych na parterze   budynku klasztornego   Sióstr Szkolnych de  Notre   Dame II etap

2019

Diament Wrocławia

Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame zostało wyróżnione Diamentem Wrocławia! Nagroda jest przyznawana przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia za szczególny wkład w rozwój miasta Wrocławia i jego mieszkańców.

2019

Prace konserwatorskie

Wrocław, Zamek Piastów Śląskich (XII – XIII w.): prace konserwatorskie i roboty budowlane mające na celu zabezpieczenie zachowanych reliktów murowanych jako trwałej ruiny – III etap

2018

Rekompozycja budynku klasztornego

Przeprowadzenie prac   konserwatorskich,   restauratorskich i   remontowych w   obiektach   zabytkowych. Roboty   konserwatorskie i   naprawcze ścian   i sklepień  ceglanych w   pomieszczeniach   zamkowych na parterze   budynku klasztornego   Sióstr Szkolnych de  Notre   Dame II etap

2014

Prace konserwatorskie

Wrocław, relikty Zamku   Piastów Śląskich (ok.   1080-1153 r. ):   kontynuacja prac   konserwatorsko-budowlanych

2013

Prace konserwatorskie

Kontynuacja prac   związanych z reliktami   Zamku Piastów Śląskich

2012

Prace konserwatorskie

Przeprowadzenie prac   konserwatorskich,   restauratorskich i   remontowych w   obiektach   zabytkowych. Roboty   konserwatorskie i   naprawcze ścian   i sklepień  ceglanych w   pomieszczeniach   zamkowych na parterze   budynku klasztornego   Sióstr Szkolnych de  Notre   Dame II etap

2012

Prace konserwatorskie

Przyklasztorny ogród dydaktyki ekologicznej

 

2012

Prace konserwatorskie

Roboty konserwatorskie i naprawcze ścian i murów oraz nawierzchni z  reliktami Zamku Piastów   Śląskich

2012

Rekompozycja budynku klasztornego

Przebudowa i  rozbudowa   (rekompozycja) budynku   klasztornego Sióstr   Szkolnych de Notre   Dame

Skip to content