REGULAMIN

 Postanowienia dotyczące zwiedzania reliktów Zamku Piastów Śląskich

 1. Pozostałości Zamku Piastów Śląskich można zwiedzać indywidualnie oraz w zorganizowanych grupach.
 2. Zwiedzanie grupowe możliwe jest tylko z przewodnikiem.
 3. Cennik oraz informacje dotyczące przysługujących zniżek, szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji, oferty przewodnickiej, warsztatów edukacyjnych i innych dostępne są na stronie internetowej
 4. Warunkiem zwiedzania zamku jest zakup biletu lub pobranie bezpłatnego biletu wstępu.
 5. Ostatnie wejście odbywa się na pół godziny przed zamknięciem trasy zwiedzania.
 6. Chęć zwiedzania reliktów Zamku Piastów Śląskich należy uprzednio zgłosić z wyprzedzeniem minimum jednodniowym.
 7. Na terenie całego obiektu należy przestrzegać ogólnie przyjętych norm zachowania,
  ze szczególnym uwzględnieniem religijnego charakteru miejsca.
 8. Z przyczyn technicznych grupy zwiedzające będą wpuszczane po max. 30 osób jednorazowo.
 9. Trasa turystyczna poprowadzona jest w obiekcie zabytkowym, a jej przebieg dyktują zachowane elementy zabudowy zamkowej oraz klasztornej. Zwiedzając należy zachować ostrożność oraz korzystać tylko z wyznaczonych tras i nie przekraczać części zabezpieczonych barierkami, ogrodzeniami, linami zabezpieczającymi.
 10. Osoby niepełnoletnie mogą zwiedzać obiekt tylko pod opieką dorosłych.
 11. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia broni, materiałów niebezpiecznych, wchodzenia na mury, przebywania poza strefą objętą zwiedzaniem, niszczenia ścian i murów, spożywania alkoholu oraz innych substancji odurzających, palenia wyrobów tytoniowych, używania otwartego ognia, dotykania eksponatów, oraz wprowadzania zwierząt.
 12. Zabrania się wchodzenia na części terenu niedostępne dla zwiedzających.
 13. Uzyskania zgody wymaga: nagrywanie filmów, wykonywanie fotografii ekspozycji oraz budynku w celach komercyjnych i prowadzania działalności gospodarczej lub organizowania akcji reklamowych, promocyjnych i innych.
 14. Osoby zwiedzające i przebywające na terenie zobowiązane są do ścisłego przestrzegania regulaminu oraz wykonywania poleceń pracowników obiektu.
 15. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, pozostawione w miejscach ogólnodostępnych.
 16. Teren zwiedzania jest objęty systemem wideo – monitoringu.
 17. W konsekwencji naruszenia niniejszego regulaminu obsługa podejmuje działania,
  w szczególności zwracając uwagę, upominając, a w przypadku niepodporządkowania się, wzywając ochronę lub policję.
Skip to content